وزیر داخله: پولیس نباید سیاسی باشد


وزیر داخله: پولیس نباید سیاسی باشد

ویس احمد برمک وزیر امور داخله کشور بار دیگر بر غیرسیاسی بودن پولیس ملی تاکید کرد.

به گزارش نویسنده وستر؛ آقای برمک، آنلاین پنجشنبه (۱۷ حوت) در دیدارش با فرماندهان زون‌های ساحوی پولیس، بر بی طرفی پولیس تاکید ورزیده گفت که پولیس باید از مسایل سیاسی دور و در پرتو قانون عمل نماید.

وی، غیر سیاسی سازی پولیس، عدم اخذ موقف در بدل پول و ایجاد انگیزه‌ تحصیل برای جوانان را نتیجه خوبی برنامه اصلاحات در وزارت امور داخله دانسته و بر ادامه این روند در سطح ولایات نیز تاکید کرد.

وزیر امور داخله، روی اولویت‌های مهم در سال ۱۳۹۷ تاکید نموده گفت: مبارزه با فساد، ایجاد سیستم منظم، اصلاحات کدری، آموزش و ارتقای ظرفیت، آوردن اصلاحات در ادارات ترافیک، پاسپورت، منابع بشری، پیژنتون از اولویت های مهم و اساسی اش در مطابقت با برنامه راهبردی چهار ساله‌ی این وزارت بوده که به منظور تحقق آن با جدیت کار خواهد کرد.

وی به تمام فرماندهان زون‌های پولیس کشور هدایت داد که با در نظر داشت این اولویت‌ها پلان‌های تطبیقی خویش را در راستای بهتر شدن امور تهیه و به رهبری وزارت امور داخله بسپارند.

همچنان لوی‌پاسوال مرادعلی مراد معین ارشد امورامنیتی وزارت امور داخله، در مورد عملیات خالد و دستاوردهای آن صحبت نموده گفت‌: نیروهای امنیتی تجارب خوبی را از راه اندازی عملیات خالد بدست آوردند و استفاده از این تجارب، نیروهای امنیتی را در راه اندازی عملیات نصرت در سال آینده کمک خواهد کرد، وی اظهار داشت که، ما یک تیم واحد درهماهنگی با سایر نیروهای امنیتی، برای دفاع از نوامیس و اراضی کشور با قامت بلند ایستادگی مینمائیم.

پاسوال امین الله کریم معین اداری وزارت امور داخله، برگزارش‌دهی شفاف در موارد البسه، روغنیات، وسایط و تجهیزات تاکید نموده از فرماندهان زون‌های هشت‌گانه پولیس خواست که توجه جدی در راستای تثبیت نیازمندی های سال آینده داشته باشند.

قابل ذکر است که در این جلسه فرماندهان زون‌های هشت‌گانه‌ پولیس و رؤسای مرکزی وزارت امور داخله، گزارش فعالیت‌ها و کاردکرد های خود را در مطابقت به استراتیژی چهار ساله‌ وزارت امور داخله ارایه کردند.

نویسنده وستر- کابل