وزیر دارایی کانادا:اقدامات آمریکا در وضع تعرفه غیرسازنده است
بیل مورنو وزیر دارایی کانادا در واکنش به اقدام آمریکا در افزایش تعرفه فولاد و آلومینیوم وارداتی گفت، اقدامات آمریکا در وضع تعرفه غیرسازنده است.