وزیر مهاجرین: تلاش‌ها برای قانونمند سازی مهاجرت آغاز شده است


وزیر مهاجرین: تلاش‌ها برای قانونمند سازی مهاجرت آغاز شده است

 وزیر مهاجرین و عودت کنندگان، مهاجرت‌های غیر قانونی از کشور را چالش‌زا خوانده می‌گوید که تلاش‌هایی برای قانونمند سازی مهاجرت آغاز شده است.

به گزارش نویسنده وستر؛ سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان که امآنلاین شنبه (۱۳ اسد) درمراسم تجلیل از آنلاین جهانی مبارزه با قاچاق انسان در کابل صحبت می‌کرد گفت، قاچاق انسان هر آنلاین حادثه می‌آفریند.

آقای بلخی گفت، یکی از پیامدهای خیلی سنگین قاچاق انسان در افغانستان فرار مغزها از کشور می‌باشد که جوانان تحصیل کرده ما را به کام مرگ می‌کشاند.

وی با بیان اینکه مرزهای بیشتر کشورهای جهان،‌ قبرستان جوانان افغان شده است گفت، ما باید از فرصت‌های مهاجریت استفاده کنیم.”

آقای بلخی گفت:” وزارت مهاجرین مرکز معلومات را در این وزارت ایجاد کرده است تا کسانیکه از فرصت‌های شغلی، تحصیلی و اینکه چه قوانین برای مهاجرت در کشورهای جهان وجود دارد، معلومات بگیرند و مهاجرت قانونی را انجام دهد؛ آگاهی داشته باشند.”

وزیر مهاجرین گفت،  این مرکز به خاطر ایجاد شده است تا مهاجرین از قوانین کشورهای جهان آگاهی یافته و به اساس نیازشان به یک کشور مهاجرت قانونی کند.

بلخی تاکید کرد که مهاجرت باید قانونی شود تا از فرصت اقتصادی، علمی و تجربی آن کشور، در افغانستان استفاده شود.

قدریه یزدان پرست کمیشنر کمیسیون حقوق بشر کشور نیز گفت، افغانستان قانون مبارزه با قاچاق انسان را در سطح بین المللی ندارد که یک چالش اساسی برای مبارزه جدی با قاچاق انسان است.

خانم یزدان پرست بیان داشت، باید قوانین تازه طرح و تصویب شود تا میزان قاچاق انسان در کشور کاهش پیدا کنند.

سید کمال سادات، معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت، بدون همکاری جوانان، علما و خانواده‌ها مبارزه با قاچاق انسان ثمر بخش نخواهد بود.

آقای سادات ازعلما و جوانان خواست که از منبر و فضای مجازی علیه قاچاق انسان صدای بلند کرده و مبارزه جدی نمایند تا جوانان تحصیل یافته ما قربانی دروغ‌های قاچاقبران نشوند.

احمد نور واقف مشاور ریاست اجرایی نیز گفت، مشکلات اقتصادی و بیکاری باعث شده است که مبارزه علیه قاچاق انسان نتیجه خوبی نداشته باشد.

آقای واقف از مسوولانه  وزارت‌های تحصیلات عالی، معارف و رسانه‌های کشور خواست که در برابر قاچاق انسان صدای بلند کرده و آگاهی دهی کنند.

به اساس برخی آمارهای جهانی قاچاقبران انسان سالانه ۴۰ میلیارد دالر از قاچاق انسان بدست می آورند که ۷۱ درصد آسیب دیدگان قاچاق انسان زنان و دختران می‌باشد.

محمد رقیب فیاض- نویسنده وستر