وزیر و چهار معین وزارت شهرسازی از سمت‌شان استعفا کردند


وزیر و چهار معین وزارت شهرسازی از سمت‌شان استعفا کردند

سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن و چهار معین این وزارت از سمت‌شان استعفا کردند.

به گزارش نویسنده وستر؛ آقای نادری، امآنلاین چهارشنبه (۲۳ جوزا) در یک نشست نیوزی در کابل گفت که محمداشرف غنی رییس وستر نیز استعفای او و همکارانش را پذیرفته است.

گفته می‌شود که دو معین وزارت شهرسازی به دلایل شخصی و تحصیلی استعفا کرده‌اند، یک معین دیگر به تقاعد سوق داده شده و معین چهارمی نیز مدت سرپرستی‌اش تمام شده است.

براساس گزارش‌ها گفته می‌شود که سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن به دلیل اختلاف نظر با محمداشرف غنی رییس وستر استعفا داده است. اما آقای نادری این گزارش‌ها را تایید نکرد.

آقای نادری در مراسم اعلام استعفایش از سمت وزیر شهرسازی، به دستاوردهایش در این وزارت اشاره کرد.

او گفت که مصارف انکشافی وزارت شهرسازی که درسال ۱۳۹۳ به ۱۷ فیصد می‌رسید در زمان او به ۸۵ فیصد افزایش یافته است. وی می‌گوید که این وزارت در بخش‌های مبارزه با فساد، پروژه‌های انکشافی و پلان های شهری دستاوردهای خوبی دارد.

وزیر شهرسازی و مسکن در این نشست گفت که او در مدتی که رهبری وزارت را به عهده داشته تلاش کرده که دست فساد پیشه‌ها را در وزارت شهرسازی و مسکن کوتاه نماید. وی تاکید کرد که در دوران کاری او برای اولین بار قانون شهرسازی و مسکن تدوین شده و اعتماد از دست رفته‌ وزرات دوباره اعاده شد.

وزیر شهرسازی از عضویت این وزارت در نهاد رهبری شورای جهانی شهری ملل متحد نیوز داده می‌گوید که افغانستان برای اولین بار توانست که عضویت رهبری شورای جهانی شهری ملل متحد را کسب نماید.

عبدالاحمد حسینی- نویسنده وستر