وزیر پیشین انرژی و آب: چاپلوسی نکردم برکنار شدم


وزیر پیشین انرژی و آب: چاپلوسی نکردم برکنار شدم

علی احمد عثمانی وزیر پیشین انرژی و آب کشور چند آنلاین پس از برکناری از سوی ریاست وستری می‌گوید که به دلیل اختلاف دیدگاه و چاپلوسی نکردن نزد رهبری حکومت از این سمت کنار زده شده است.

به گزارش نویسنده وستر؛ آقای عثمانی امآنلاین یکشنبه (۱۰سرطان) در یک نشست نیوزی در کابل عوامل مانع کارش در وزارت انرژی و آب و دلائل برکناری اش از این وزارت را با رسانه‌ها شریک کرد.

آقای عثمانی گفت، حکومت‌داری اندیوالی، رفیق گیم و قوم گرایی موانع عمده فرا راه تطبیق طرح‌های توسعه ای در وزارت انرژی و آب بوده و باعث شده است که درجریان سه سال گذشته به خصوص یک سال اخیر برنامه هایش با چالش مواجه باشد.

وی گفت که از اواخر سال گذشته به این سو به دلیل چاپلوسی نکردن در برابر رییس وستر و نقد دیدگاهایش در مسائل توسعه ای، توطئه‌ها علیه وی در وزارت انرژی و آب راه افتاده، صلاحیت‌های قانونی اش به ادارات دیگر و مشاوران فقدان صلاحیت انتقال یافته و سنگ اندازی‌ها فرا راه انجام کارهایش صورت گرفته است.

وی افزود که درماه جدی سال گذشته یک پلان استیضاح به منظور کنار زدنش از وزارت انرژی و آب روی دست بوده که با ناکامی روبرو شده است و پس از این ناکامی موجی از توطئه‌ها علیه وی در وزارت انرژی و آب شروع شده که سر انجام به برکناری وی ختم شده است.

وزیر پیشین انرژی و آب بیان داشت که چاپلوسی و تملق در حکومت وحدت ملی حرف اول را می‌زند و وی به دلیل چاپلوسی نکردن هدف توطئه قرار گرفته و سرانجام کنار زده شده است.

به گفته وی، در تمام جلسات کابینه در تمام جلسات کابینه تهدید و ارعاب حکم فرماست،  وزرای کابینه از ترس تعلیق وظیفه و برکناری نمی‌توانند پیشنهادات آزادانه و خلاف میل رهبری حکومت را مطرح کنند که این مساله کارمندان بلند رتبه حکومت را به افراد چاپلوس و متملق کرده و ادارات را نیز با ناکارآمدی مطلق وسردرگمی مواجه کرده است.

به گفته عثمانی، یکبار در جریان توطئه‌ها علیه وی طرح تجزیه وزارت انرژی و آب نیز مطرح شده و به شدت دنبال می‌شده است که وی علیه این طرح ایستادگی کرده و مانع از تطبیق آن شده است.

وزیر پیشین انرژی و آب قانون شکنی، تملق و اندیوال گیم در ادارات حکومت را موانع بزرگ فراراه تطبیق پلان‌های توسعه ای در حکومت وحدت ملی دانسته خاطر نشان ساخت که تا وقتی این گونه عملکردها و اقدامات در حکومت جاری باشد، این نهاد دستاوردی نخواهد داشت.

این اظهارات آقای عثمانی در حال مطرح می‌شود که وی چندی پیش پس از مدت‌ها اختلاف با آقای غنی از سوی ریاست وستری از سمتش برکنار شد اما ریاست اجرایی با این تصمیم ارگ مخالفت کرد و خواهان ابقای آقای عثمانی شد.

همزمان با اختلاف ریاست وستری و ریاست اجرایی روی برکنار آقای عثمانی گفته می‌شود که محافظان رییس وستر هفته پیش با استفاده از زور دفتر وزیر انرژی و آب را مهر و لاک کرده و وی را به خانه اش انتقال دادند. اما ریاست وستری این برخورد با وزیر را رد کرد.

عبدالجلیل سروش- نویسنده وستر