وزیر کشور ایتالیا: کشور ما دیگر نمی‌تواند کمپ مهاجران در اروپا باشد
وزیر کشور جدید ایتالیا با تاکید بر اینکه این کشور نمی‌تواند کمپ پناهجویان در اروپا باشد وعده داد که با “عقل سلیم” در مسیر جلوگیری از تکرار غرق شدن‌ها و محدود کردن ورودی مهاجران غیرقانونی اقدام شود.