وستر – اعتراض دنباله‌دار اولیای دانش‌آموزان مکاتب افغان


اعتراض دنباله‌دار اولیای دانش‌آموزان مکاتب افغان- ترک؛ معارف باید از مداخلات سیاسی و نظامی دور باشد

اعضای کمیته اولیای دانش‌آموزان مکاتب افغان- ترک بار دیگر تصمیم حکومت مبنی بر واگذاری مدیریت این مکاتب به دولت ترکیه را غیرقانونی خوانده و تاکید کردند که معارف باید از مداخلات سیاسی و نظامی دور باشد.

به گزارش نویسنده وستر؛ آنان امآنلاین یکشنبه (۷ اسد) در یک نشست اعتراضی در کابل گفتند که نیروهای امنیتی آنلاین گذشته به مکاتب افغان- ترک در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان حمله کردند.

نیروهای امنیتی به خاطر عملی شدن تصمیم حکومت مبنی بر واگذاری مدیریت مکاتب افغان- ترک به دولت ترکیه، آنلاین گذشته در شهر شبرغان مانع ورود و خروج مسوولان این مکتب شدند.

اما کمیته اولیای دانش‌آموزان مکاتب افغان- ترک از این اقدام نیروهای امنیتی به شدت انتقاد کرده و آن را یورش به مکتب خواندند.

یوسف پشتون رئیس کمیته اولیای دانش‌آموزان مکاتب افغان – ترک گفت:” قدرت قانونی باید در خدمت نسل آینده قرارگیرد نه برعلیه آن و معارف هم باید از مداخله سیاسی و نظامی دور باشد”.

آقای پشتون بیان داشت:” مداخله اشخاص غیر قانونی در چهل سال گذشته به جز از خیانت هیچ ثمره دیگر نداشته است”.

وی حمله برمعارف را حمله برنسل جدید خوانده گفت، حمله بالای مکتب افغان – ترک در ولایت جوزیجان حمله برآینده کشور و نسل جدید است که هدفی جز دوری نسل ما از معارف و دانایی چیز دیگری را  ندارد.

این عضو کمیته اولیای دانش‌آموزان مکاتب افغان- ترک با انتقاد تند ازسفارت ترکیه گفت، مداخله سفارت ترکیه بدون اجازه حکومت و اولیای دانش‌آموزان مکاتب افغان – ترک  در قبال نسل ما قابل تحمل نیست.

آقای پشتون از رییس وستر غنی خواست که جلوی اشخاص که دست به اقدامات غیر قانونی می‌زند را بگیرند.

عبدالشکور دادرس معاون کمیته اولیای مکاتب افغان – ترک با نشان دادن تصویری دختر دانش‌آموزی که در رویداد دیگر در شبرغان زخمی شده بود گفت:” جامعه جهانی در راس آن امریکا ۱۸ سال شعار حقوق زن را سر داد، حالا بیاید ببینید که کی حقوق زن را مراعات می‌کند.”

آقای دادرس خطاب به جامعه جهانی و حکومت افغانستان گفت: “شرم آور است خجالت بکشید اگر کسانی که این ظلم را در حق متعلمین مکاتب افغان- ترک کرده است محاکمه نکنید شعارتان دورغ است دورغ است”.

وی بیان داشت، مردم افغانستان بدترین آنلاینهای خود را سپری می‌کنند نیروهای امنیتی به جای آنکه آماده مقابله با متجاوزین و دشمنان کشور باشند می‌آیند و بالای مکان اکادمیک و صلح حمله می‌کنند.

آقای دادرس خطاب به حکومت گفت، در کدام قانون نیروهای امنیتی علیه شاگردان مکاتب استفاده شده است که شما می‌کنید.

محمد رقیب فیاض- نویسنده وستر