وستر – بانوی اول وستری آذربایجان


بانوی اول وستری آذربایجان

«مهربان علیوا» بانوی اول وستری آذربایجان است. او همسر رئیس وستر آذربایجان و رئیس مؤسسه ی «حیدر علییف» و معاون رئیس وستر است.
خانم مهربان علیوا سفیر حسن نیت سازمان ملل متحد در امور آموزش، علم و فرهنگ “یونسکو” و سفیر سازمان اسلامی تربیت، علوم و فرهنگ “ایسیسکو” است.
پدر بزرگش «جلال پاشایف» نویسنده ی برجسته ی آذربایجانی و پدرش «عارف پاشایف» از سال ۱۹۹۶ میلادی رئیس آکادمی پرواز بود. مادر او خانم «ایمان قلیوا» نیز یکی از چهره های برجسته در زمینه های فرهنگی، زبان شناسی و شرق شناسی می باشد.
مهربان علیوا علاوه بر نقش آفرینی در زمینه خارجی امآنلاین نقش فعال و سازنده ای را در داخل کشورش ایفا می کند. او در عرصه ی سیاسی و اجتماعی فعال است. کودکان و چالش های آنها هدف اصلی رویکردهای مهربان علیوا و فعالیت های اجتماعی و خیریه او هستند.