وستر – دهلیز هوایی افغانستان


دهلیز هوایی افغانستان- عربستان هفته آینده افتتاح می‌شود

قرار است که هفته آینده با افتتاح دهلیز هوایی افغانستان- عربستان نخستین محموله مواد تجارتی افغانستان از طریق هوا به عربستان فرستاده شود.

به گزارش نویسنده وستر؛ نخستین محموله تجارتی افغانستان که از طریق دهلیز هوایی به عربستان فرستاده خواهد شد، ۵۰۰ کیلوگرام زعفران خواهد بود که از کابل به جده انتقال داده می‌شود.

سمر رسا، مسوول روابط عامه مشاوریت ریاست وستری در امور مالی و بانکداری امآنلاین سه‌شنبه(۲۹ جوزا) در یک نشست نیوزی در کابل گفت که دولت افغانستان تلاش می‌کند تا میزان صادرات کشور را افزایش دهد.

بربنیاد گزارش‌ها در حال حاضر میزان صادرات افغانستان ۱۲ برابر کم‌تر از میزان واردات است. آقای رسا گفت که این اداره به دنبال تلاش‌های قبلی خود ۹ آنلاین پیش تفاهمنامه ایجاد دهلیز هوایی افغانستان_عربستان را امضا کرده است.

وی تاکید کرد که قرار است نخستین محموله اموال تجارتی افغانستان به عربستان از طریق دهلیز هوایی منتقل شود. آقای رسا گفت که در نخستین محموله قرار است ۵۰۰ کیلوگرام زعفران از کابل به جده منتقل شود.

آقای رسا با اشاره به فعالیت دهلیز‌های هوایی افغانستان با هند، قزاقزستان و ترکیه گفت که تا کنون در ۱۰۰ پرواز اموال تجارتی افغانستان که شامل میوه تازه، میوه خشک، گیاهان طبی، قالین و پوست می‌شود، به این کشورها فرستاده شده است.

به گفته آقای رسا، ارزش مجموعی اموال تجارتی افغانستان که از طریق دهلیز هوایی فرستاده است بیش از ۵۱ میلیون دالر بوده است.

 آقای رسا علاوه کرد که به دنبال درخواست تاجران و سرمایه گذاران افغانستان از بهر توزیع زمین در شهرک‌های صنعتی، اکنون ۲۴۱۵ نمره زمین در ۱۳ پارک صنعتی کشور آماده توزیع است.

آقای رسا گفت که شواری عالی اقتصادی افغانستان قیمت هر متر مربع زمین پارک‌های صنعتی را ۵۰ افغانی تعیین کرده که براساس آن قیمت هر جریب آن به ۱۰۰ هزار افغانی می‌رسد.

آقای رسا گفت که دولت سهولت‌های برق، جاده و دیگر نیازهای زیربنایی در این پارک‌ها را برای سرمایه گذاران در نظر گرفته است.

در حال حاضر ۳۹ شرکت برای دریافت زمین به پارک‌های صنعتی درخواستی داده‌اند که بررسی اسناد ۲۰ شرکت آن در حال بررسی قرار داشته که پس بررسی‌های شورای عالی اقتصادی روند توزیع زمین را آغاز خواهد کرد.

عبدالاحد فقیری- نویسنده وستر