وستر – فراه – فراه رود نا امن است


فراه - فراه رود نا امن است

شورای ولایتی فراه ادعا دارد به دلیل کمبود نیروی پلیس، شاهراه فراه – فراه رود نا امن بوده و این  خطری جدی برای اقتصاد و امنیت مردم فراه به حساب می‌رود.

شاه محمود نعیمی، عضو این شورا در گفتگویی با نویسنده وستر بیان کرد: “پلیس فراه علنا فلج است و هیچ گونه امیدواری به فعالیت‌های آنان دیده نمی‌شود.”

به بیان وی، نیروی پلیس کل ولایت فراه و به خصوص شاهراه فراه – فراه رود خیلی کم است و این مسئله جرات و فعالیت‌های طالبان را افزایش می‌دهد.

آقای نعیمی همچنین نیوز می‌دهد: “آن تعداد اندکی که از قوای پلیس هم در این مسیر حضور دارند، بیشتر سرگرم باجگیری از موترهای باری و سواری هستند.”

این عضو شورای ولایتی فراه دقیقا در نقطه‌ای معکوس، از فعالیت‌های ارتش در این ولایت و به خصوص شاهراه فراه – فراه رود، سخن گفته و ابراز رضایت می‌کند.

وی می‌گوید: “تمامی امنیت فراه روی دستان قوای ارتش می‌چرخد و اگر این نیروها نباشند، کار خیلی وخیم می‌شود.”

نعیمی خاطرنشان می‌کند که ارتش هست ولی اگر پلیس هم تکمیل شود، همه چیز بهبود میابد.

اما این صحبت‌ها با جدیت از سوی پلیس فراه رد می‌شود.

محب‌الله محب، سخنگوی پلیس این ولایت می‌گوید: “این صحبت‌های شخصی و فردی آقای نعیمی است ولی واقعیت ندارد؛ برخی از اعضای شورای ولایتی هرچیزی که دلشان بخواهد می‌گویند.”

به بیان وی، در حال حاضر بهترین تامین امنیت توسط نیروهای پلیس فراه صورت می‌گیرد و کنترل خوبی بر اوضاع وجود دارد.

آقای محب تاکید می‌کند که در فراه، نیروهای پلیس حتی از ارتش هم قوی‌تر عمل کرده‌اند.

وی تصریح می‌بخشد که تلاش جدی برای بهبود هرچه بیشتر اوضاع هم وجود دارد.

با تمام این وجود، فراه، نا امن‌ترین ولایت غرب افغانستان است.

دست نا امن ساز هلمند در این ولایت وجود دارد.

طالبان هلمند، فراه را خانه دوم خود می‌دانند.

نویسنده وستر – ولایت فراه