وضعیت این روز‌های کاخ‌سفید از زبان نویسنده کتاب افشاگر «وحشت: در کاخ‌سفید ترامپ»
شبکه سی‌ان‌ان در مصاحبه‌ای با نویسنده کتاب «وحشت: در کاخ‌سفید ترامپ» نظر او را درباره سیاست‌های ترامپ و وضعیت کاخ‌سفید جویا شد.