وضعیت تورم در دوران پهلوی + فیلم
ویدئویی را مشاهده می‌کنید که تورم و گرانی در دوران پهلوی را به قاب تصویر کشانده است.