وضعیت جوی ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۷ سمنان
وضعیت آب و هوای سمنان را در گروه استان های باشگاه وستر مشاهده کنید.