وضعیت عرضه خدمات صحی در شش ولایت کشور ارزیابی می‌شود


وضعیت عرضه خدمات صحی در شش ولایت کشور ارزیابی می‌شود

وزارت صحت عامه کشور و اداره انکشاف ایالات متحده امریکا (USAID) تفاهمنامه‌ای را به امضا رساندند که براساس آن وضعیت عرضه خدمات صحی در مراکز صحی دولتی و خصوصی در شش ولایت کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش نویسنده وستر؛ این تفامنامه امآنلاین شنبه (۱۱حمل) طی یک نشست نیوزی در کابل، بین داکتر فیآنلاینالدین فیآنلاین وزیر صحت عامه کشور وهربرت اسمیت معاون اداری دفتر اداره انکشاف ایالات متحده امریکا (USAID) درکابل امضا شد.

وزیر صحت عامه همزمان با امضای این تفاهمنامه بیان داشت که براساس این تفاهم، تعداد ۱۲۰ مرکز صحی دولتی و خصوصی در ولایت‌های کابل، قندهار، ننگرهار، هرات، بلخ و قندوز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

آقای فیآنلاین بیان داشت که این ارزیابی بالغ بر یک میلیون دالر امریکایی هزینه خواهد داشت و از سوی تیم تخنیکی وزارت صحت عامه در همکاری با کارمندان اداراه انکشاف ایالات متحده امریکا انجام خواهد شد.

وی، ارزیابی عرضه خدمات صحی، کیفیت خدمات، میزان رضایت مردم ومیزان دسترسی شهروندان به خدمات صحی را از اهداف مهم این ارزیابی مشترک خوانده بیان داشت که پس از جمع آوری ارقام دقیق از روند ارائه خدمات صحی، برای بهبود کیفیت این خدمات تصمیم گیری خواهد شد.

به گفته وی، همچنان در این ارزیابی، ارائه خدمات صحی معیاری مطابق به استندردهای جهانی در مراکز صحی کشور مورد بررسی قرار گرفته و برای معیاری شدن هرچه بیشتر این خدمات اقدام خواهد شد.

وزیر صحت عامه در بخشی از سخنانش از بهبود نسبی خدمات صحی وتاثیر چشمگیر آن بر کاهش آمار مرگ و میر مادران و کودکان در روستاهای کشور ابراز امیدواری کرد.

وی گفت که در گذشته ارقام تکان دهنده از مرگ و میر مادران و کودکان به دلیل کمبود خدمات صحی و ارائه خدمات بی کیفیت در کشور وجود داشت،اما این ارقام در حال حاضر کاهش چشم‌گیری داشته است.

به گفته وی، سال‌های پیش، نبود خدمات کافی صحی باعث می‌شد که سالانه بین ۳۵۵ تا ۹۹۰ کودک و مادران جان‌های شان را از دست دهند اما این ارقام هم اکنون به ۵۵ تا ۹۰ تن در سال رسیده است.

وزیر صحت عامه ارقام فعلی از مرگ و میر کودکان و مادران را نیز نسبت به استندرهای جهانی ناکافی دانسته تصریح کرد که این وزارت سعی می‌کند تا با بهبود ارائه خدمات صحی ارقام مرگ و میر کودکان و مادران را بیش از این کاهش دهد.

عبدالجلیل سروش – نویسنده وستر