“وطنیست عالیست” چهارمین نمایشگاه تولیدات داخلی در هرات گشایش یافت


"وطنیست عالیست" چهارمین نمایشگاه تولیدات داخلی در هرات گشایش یافت

نمایشگاه بزرگ صنایع داخلی “وطنیست عالیست” در مرکز شهرهرات با حضور معاون دوم رئیس وستری افتتاح شد.

حمیدالله خادم، رئیس اتحادیه صنعت گران هرات به نیوزنگار وسترنیوز گفت: این چهارمین نمایشگاه بزرگ تولیدات داخلی است که در هرات افتتاح می‌شود.

اوبیان داشت که در این نمایشگاه ۱۳۰ غرفه از تولیدات شهرک صنعتی هرات به نمایش گذاشته شده است.

رئیس اتحادیۀ صنعت‌گران هرات افزوده که به دلیل موجودیت کالاهای مشابه در بازار هرات، امسال چندین کارخانه مسدود شدند.

سروردانش، معاون دوم ریاست وستری کشور که به هدف افتتاح این نمایشگاه وارد هرات شده بود گفت: “دولت از تمام صنعت‌گران، بازرگانان و تولیدات داخلی حمایت می‌کند.”

او تولید کالا در داخل افغانستان را یک گام بزرگ اقتصادی در راستای خودکفایی دانسته و می‌گوید حکومت از تولیدات کالاهای داخلی پشتیبانی می‌کند.

در چهار سال اخیر این نمایشگاه بزرگ صنایع داخلی در هرات گشایش یافته بود.

سال پیش داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی این نمایشگاه را افتتاح کرد.

این نمایشگاه که در مقابل ساختمان اداری ولایت هرات گشایش یافته است، تا پنج آنلاین دیگر بر روی بازدیدکنندگان آن باز است.

یحیی فولادی – ولایت هرات