وقتى قصه هاى عاشقانه سريال ها روياى جوانان مى شود/ افسانه هاى عشقى در ازدواج را بشناسيد
یک روانشناس بالینی گفت: تصمیم‌گیری عقلانی در مورد ازدواج به معنای رد کردن عشق نیست اما اگر عشق و علاقه‌ در زندگی مشترک وجود داشته باشد زندگی مشترک، زیبا و گرمی خواهیم داشت.