وقوع تصادف زنجيره ای ۴خودرو در استان کرمانشاهمدیر روابط عمومی هلال احمر استان کرمانشاه از وقوع تصادف زنجيره ای ۴خودرو در استان کرمانشاه نیوز داد.