وقوع زلزله ۷.۲ ریشتری در پاپوآ گینه نو




زلزله‌ای به بزرگی هفت و دو دهم ریشتر پاپوآ گینه نو را لرزاند.