وقوع زمین لرزه در سالند
لرزه‌ای به بزرگی ۳.۱ دهم ریشتر سالند در شهرستان دزفول را لرزاند.