وقوع ۴ حادثه در همدان
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان از برقراری ۴۲۵ تماس با سامانه ۱۲۵در روز گذشته نیوز داد و گفت: از این تعداد تماس چهار مورد منجر به عملیات شد.