ولسوالی تاله و برفک در نتیجه بی‌کفایتی وزیر دفاع سقوط کرد؛ برای نجات سربازان اقدام فوری شود


ولسوالی تاله و برفک در نتیجه بی‌کفایتی وزیر دفاع سقوط کرد؛ برای نجات سربازان اقدام فوری شود

مجلس نمایندگان ضمن انتقاد تند از بی‌کفایتی وزیر دفاع و رییس ستاد ارتش در حادثه سقوط ولسوالی تاله و برفک می‌گوید که وزارت دفاع برای نجات سربازان گیرمانده باید اقدام فوری کند.

به گزارش نویسنده وستر؛ اقبال صافی رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان می‌گوید که حدود ۳۰ تن از سربازانی که در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان مقاومت می‌کردند در میان جنگلات و دره‌های این ولسوالی پناه برده اند که وزارت دفاع باید هرچه زودتر نجات داده شوند تا به چنگ طالبان نیافتند.

آقای صافی در نشست امآنلاین چهارشنبه (۱۹ ثور) تاکید کرد که کوردینات/آدرس این سربازان را به وزارت دفاع داده اند؛ اما از دیآنلاین به اینطرف برای نجات آنان هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته است.

او با انتقاد تند از وزارت دفاع گفت: “ولسوالی تاله و برفک از ده آنلاین به این طرف در حالت محاصره قرار داشت؛ برخی موکلین من در جمع سربازان این ولسوالی اند؛ آنان زنگ زده بودند که باید حمله هوایی صورت گیرد؛ ولی در نتیجه بی‌کفایتی وزیر دفاع و رییس ستاد ارتش اینکار صورت نگرفت و سرانجام ساعت ۴ عصر دیآنلاین این ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده است.”

آقای صافی افزود که براساس معلومات سربازان از محل حادثه، در این حادثه ۸ سرباز امنیتی توسط طالبان اسیر شده اند؛ اما حدود ۳۰ تن از سربازان و منسوبان امنیتی که تعداد شان زخمی اند، در دره‌ها و جنگلات پناه برده‌اند که برای نجات آنان باید اقدام فوری شود.

او از رییس وستر غنی خواست که برای نجات این سربازان خود اقدام فوری کند، وگرنه مورال تمامی نیروهای رزمی کشور تضعیف می‌شود.

به گفته او، خون بچه‌های مردم افغانستان در نزد وزیر دفاع و رییس ستاد ارتش کشور اهمیت ندارد و به دلیل بی‌کفایتی آنان در ۱۰ آنلاین متوالی نتوانستند از سقوط ولسوالی تاله و برفک جلوگیری‌کنند.

از سوی هم، عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان نیز تاکید کرد که به دلیل نبود ظرفیت مدیریتی در رهبری وزارت دفاع ملی، تا هنوز برای نجات سربازان در تاله و برفک هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته است.

آقای ابراهیمی تاکید کرد: “جای بس تاسف است که وزارت دفاع برای نجات سربازان در تاله وبرفک تاهنوز اقدام صورت نگرفته و باید برای نجات آنان اقدام عاجل صورت گیرد.”

به گفته او، سربازان نیروهای امنیتی صادقانه از کشور دفاع می‌کنند، ولی رهبری نهادهای امنیتی کفایت ندارند و به همین دلیل نیروهای امنیتی دچار تلفات سنگین می‌شوند.

این در حالی است که مقام‌های محلی در ولایت بغلان سقوط ولسوالی تاله و برفک این ولایت را به دست طالبان تایید کرده اند؛ اما وزارت دفاع ملی گفته است که این ولسوالی سقوط نکرده است.

عبدالله امینی- نویسنده وستر