ولیعهد سعودی  : روابط مان با آمریکا “قوی و محکم” است


ولیعهد سعودی  : روابط مان با آمریکا "قوی و محکم" است

ولیعهد سعودی درسفرش به واشنگتن روابط کشورش با آمریکا را “محکم و قوی” توصیف کرد.
به نقل از الیوم السابع، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در مراسم شامی که به مناسبت جشن مشارکت عربستان و آمریکا در عرصه امنیتی در ۷۰ سال گذشته برگزار شده بود روابط کشورش با واشنگتن را “محکم و قوی” خواند.
وی درباره تاریخ عربستان و تاسیس آن و روابط ابتدایی بین دو کشور سخن گفت و همکاری‌های فعلی بین کشورش با آمریکا را ستود.
ولیعهد سعودی بر اهمیت نقش دو کشور در پرونده‌های مختلف و استفاده از فرصت‌ها برای کسب دستاوردهایی در عرصه‌های مختلف تاکید کرد.
این مقام عربستانی تصریح کرد تحت حاکمیت ملک سلمان و ترامپ روابط دو کشور به سطح جدیدی رسیده است.