ونگر گزینه اصلی هدایت یاران نیمارسران پاری سن ژرمن در تازه‌ترین اظهار نظر خود اعلام کردند آرسن ونگر گزینه اصلی هدایت این تیم فرانسوی است.