ویژگیهای زنان تاب آور خوش بینی و مشارکت اجتماعی است
اولین_گردهمایی_ویژه_بانوان کوزران با موضوع: #مشارکت_اجتماعی_تاب_آوری_و_معیشت_پایدار در مجتمع امام علی «ع» توسط مرکز سلامت روان آفرینش برگزار شد.