و باز هم دستگیری سارقین اموال مردم این بار در مهدیشهر
سردار روح الامین قاسمی گفت: سارقین دستگر شده اموال مردم در مهدیشهر به ۲۰۰میلیون تومان سرقت اعتراف کردند.