پاداش نقدی ۵ میلیونی وعده حیدری به مدال آوران خوزستانیمدیرکل ورزش و جوانان خوزستان، گفت: ورزشکاران خوزستانی که موفق به مدال‌آوری در این رویداد مهم آسیایی شوند، پاداش نقدی تعلق می گیرد.