پاسخ کوبنده ملت ایران به ترامپ
امام جمعه بروجرد گفت: ملت ایران با ایستادگی در برابر تهدیدات و تحریم‌های دشمنان و حفظ استقلال همه جانبه کشور پاسخ کوبنده‌ای را به آمریکا و هم پیمانانش خواهند داد.