پالایشگاه‌های اروپایی خرید نفت از ایران را کاهش می‌دهند
رویترز در گزارشی نوشت پالایشگاه‌های اروپایی از بیم تحریم‌های آمریکا، میزان خرید نفت خام از ایران را کاهش می‌دهند.