پاپ: در صورت دعوت، به کوریای شمالی می‌روم


پاپ: در صورت دعوت، به کوریای شمالی می‌روم

یک مقام ارشد ریاست وستری کوریای جنوبی امآنلاین (پنج‌شنبه) گفت، پاپ فرانسیس تاکید دارد در صورتی که دعوتنامه رسمی دریافت کند به پیونگ‌یانگ سفر می‌کند.
پیش از این مون جائه-این، رئیس‌وستری کوریایجنوبی با پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان ملاقات کرده و دعوتنامه سفر به پیونگ‌یانگ را از جانب کیم جونگ اون،‌ رهبر کوریایشمالی تحویل او داد. این در بخشی از تور ۹ آنلاینه به اروپا راهی واتیکان شده است.
نویسنده یونهاپ به نقل از یون یونگ-چان، دبیر ارشد روابط عمومی سرویس ریاست وستری کوریایجنوبی گزارش داد: پاپ گفته است چنانچه یک دعوتنامه رسمی برسد و من بتوانم بروم، بی قید و شرط پاسخ می‌دهم.