پایان دوره کاری حکومت وحدت ملی؛ طرح ایجاد اداره موقت کلید خورد


پایان دوره کاری حکومت وحدت ملی؛ طرح ایجاد اداره موقت کلید خورد

همزمان با پایان شمارش صد آنلاین آخر کار حکومت وحدت ملی شماری از سیاسیون ادامه کار حکومت وحدت ملی را غیرقانونی خوانده، خواستار ایجاد اداره موقت شدند.

به گزارش نویسنده وستر؛ اعضای جنبش گذار امآنلاین دوشنبه (۷ جوزا) در یک نشست نیوزی در کابل، با استناد به ماده شصت و یکم قانون اساسی بیان داشتند که دوره کار حکومت وحدت ملی به پایان رسیده است.

ماده شصت و یکم قانون اساسی افغانستان در زمینه پایان کار حکومت وحدت ملی چنین بیان کرده است” وظیفه رییس وستر در اول ماه جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد”.

هارون معترف رییس جنبش گذار می‌گوید که آنان با شماری زیادی از سیاسیون، حقوق دانان و استادان دانشگاه‌ها به این باورند که دوره کار حکومت چهار سال بوده و ماده شصت و یکم قانون اساسی هیچ ابهامی ندارد.

وی تاکید کرد که حکومت با اتخاذ تصامیم غیرقانونی و ندانم کاری‌ها می‌خواهد صراحت قانون اساسی را مبهم جلو بدهد.

رییس جنبش گذار افزود که در ماه جوزای ۱۳۹۷ دوره کار ریاست وستری پایان یافته و پس از این کارکرد حکومت هیچ مشروعیت قانونی ندارد.

فضل احمد معنوی رییس پیشین کمیسیون انتخابات، حکومت و به ویژه رییس وستر غنی را به دامن زدن اختلافات قومی متهم کرد. آقای معنوی نیز دوره کار حکومت وحدت ملی را تمام دانسته و از همه‌ اقشار جامعه خواست تا بحث پایان کار حکومت وحدت ملی را جدی بگیرند.

آقای معنوی گفت که پس از این ادامه کار حکومت نامشروع وحدت ملی به گونه نا مشروع یک جفا است.

همزمان با این، عبدالجبار تقوا والی پیشین کابل نیز از وضعیت کنونی انتقاد کرده گفت که افغانستان در بحران غرق شده است.

وی نیز دوره کار حکومت وحدت ملی را تمام شده عنوان کرده گفت که مردم افغانستان باید برای بیرون رفت از مشکلات کنونی تصمیم بگیرند. آقای تقوا افزود که بدون تصمیم گیری مردم نابسامانی‌های کنونی پایان نخواهد یافت.

گل رحمان قاضی رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز گفت که افغانستان میدان جنگ نیابتی کشورهای منطقه و جهان مبدل شده که نتیجه آن ویرانی و کشتار جوانان است.

وی با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی کشور بیان داشت که اگر حکومت به وضعیت کنونی توجه نکند، افغانستان به سوریه دوم مبدل خواهد شد.

وی تاکید کرد که دوره کاری حکومت وحدت ملی پایان یافته اما تنها راه حل مشکلات کنونی برگزاری لویه جرگه عنعنوی است.

نظری پریانی مدیر مسوول آنلایننامه ماندگار نیز حکومت را به اتخاذ سیاست‌ تفرقه افگنانه متهم کرده بیان داشت که ادامه این سیاست، افغانستان را تا بیست سال آینده تجزیه خواهد کرد.

وی بر وفاق ملی در افغانستان تاکید کرده گفت که با اجماع ملی و وفاق ملی از رفتن افغانستان به سوی بحران جلوگیری خواهد شد. وی تاکید کرد که برای طرح بدیل حکومت وحدت ملی، بازگشت به قانون اساسی است.

فهیم فطرت معاون جنبش گذار می‌گوید که طرح جنبش گذار برای بدیل حکومت وحدت ملی، ایجاد اداره موقت است. وی تاکید کرد که اداره موقت مسوولیت تامین امنیت و برگزاری انتخابات شفاف را به عهده خواهد داشت.

عبدالاحد فقیری- نویسنده وستر