پایان مسابقات کیک بوکسینگ wka جام رمضان در کرمان
مسابقات کیک بوکسینگ wka جام” تکریم رمضان با ورزش و یادمان حضرت امام خمینی (ره)” با حضور ۲۰۰ فایتر در خانه رزمی کرمان برگزار شد.