پایان پنجمین سپموزیم زنان؛ بی‌سوادی بزرگ‌ترین مشکل زنان افغانستان


پایان پنجمین سپموزیم زنان؛ بی‌سوادی بزرگ‌ترین مشکل زنان افغانستان

پنجمین سمپوزیم زنان افغانستان که تحت عنوان شهروند مسوول، حکومت پاسخگو و جامعه سالم برگزار شده بود، پایان یافت.
به گزارش نویسنده وستر؛ پنجمین سالگرد سمپوزیم زنان افغانستان که به آنلاین دوشنبه ( ۱۸ ثور ) در ارگ ریاست وستری افغانستان برگزار شده بود، پس از سه آنلاین بحث و گفتگو پایان یافت.
در این سمپوزیم ۳۵۰ زن از بخش‌های مختلف افغانستان حضور یافته بودند. زهره یوسف مشاور امور مطبوعاتی و روابط عامه بانوی اول امآنلاین پنجشنبه (۲۰ ثور) در نشست نیوزی در کابل برگزاری این نشست را برای زنان افغانستان موفقیت آمیز خواند.
وی تاکید کرد که زنان افغانستان در این سمپوزیم سه آنلاینه در زمینه مسوولیت‌های شهروندی، ایجاد یک جامعه سالم و حکومت پاسخگو بحث و گفتگو کردند.
خانم یوسف تاکید کرد که مشکلات زنان در افغانستان متفاوت است اما مهم‌ترین مشکلاتی که شماری زیادی از زنان در پنجمین سمپوزیم زنان افغانستان از آن شکایت کردند، نبود مکتب و عدم سواد بوده است. به گفته‌ وی، عدم دسترسی زنان به خدمات خوب صحی و سرک از دیگر چالش‌های آنان گفته شده است.
همزمان با این، سپوژمی وردک معین مسلکی وزارت امور زنان گفت که هدف از برگزاری این سمپوزیم آگاهی دهی زنان از استراتیژی‌های حکومت وحدت ملی بود.
منیره یوسف‌زاده سخنگوی ارگان‌های محلی نیز گفت که پنجمین سمپوزیم زنان افغانستان توانست که زمینه گفتگو میان شهروندان مسوول در افغانستان را فراهم کنند.
وی گفت در این سمپوزیم آنان تلاش کردند تا زنان را در زمینه مسوولیت‌های شهروندی شان و نیز برنامه ملی میثاق شهروندی آگاهی دهی کنند.
پنجمین سالگرد سمپوزیم زنان افغانستان در حالی پس از سه آنلاین پایان می‌یابد که محمد اشرف غنی رییس وستر کشور در مراسم افتتاح این سمپوزیم از فرهنگ دولتی به شدت انتقاد کرده و گفته بود که فرهنگ حکومت داری هنوزهم مطابق قانون اساسی افغانستان نیست.
آقای غنی، فرهنگ حکومتی را زن ستیزانه عنوان کرد و گفت که با چنین رویکردی افغانستان به ثبات نمی‌رسد.
عبدالاحد فقیری- نویسنده وستر