پایان کار انصاری در ۵۰ متر قورباغه
مهدی انصاری نماینده شنا ایران در ماده ۵۰ متر قورباغه با زمان ۲۹:۳۵ در بازی های آسیایی به کار خود پایان داد.