پای گوسفندان صادراتی به قطر نرسید
رییس اداره دامپزشکی شهرستان شادگان از تلف شدن بیش از یک هزار راس گوسفند زنده از یک محموله صادراتی از بندر شادگان به کشور قطر نیوز داد.