پرتاب شدن یک کارگر هنگام انفجار لاستیک کامیون + فیلم
هنگامی که یک کارگر تعمیرکار، لاستیک کامیون را بلند کرد، تیوپ آن منفجر شد.