پرخاشگری و افسردگی دانش آموزان به فقدان نشاط و امید در مدارس برمی‌گردد
وزیر کشور گفت: باید به مسائل پرخطر در میان دانش آموزان مثل افسردگی، خودکشی، آزار جنسی، سرقت و بزهکاری توجه شود.