پرداخت تسهیلات دامپروری به عشایر و برخی روستاییان تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: تسهیلات دامپروری به عشایر و برخی روستاییان و خانوارهای مورد حمایت کمیته امداد و بهزیستی پرداخت می شود.