پرواز‌های جمعه یکم تیر از فرودگاه‌های مازندران
برنامه پرواز فرودگاه‌های مازندران را در باشگاه نیوزنگاران مشاهده کنید.