پرواز‌های جمعه ۸ تیر ماه از فرودگاه‌های مازندران
برنامه پرواز فرودگاه‌های مازندران را در باشگاه نیوزنگاران مشاهده کنید.