پرواز‌های ورودی حجاج سیستان و بلوچستان با چند ساعت تاخیرمسئول روابط عمومی فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان گفت: پرواز بازگشت حجاج تمتع این استان فردا پنجشنبه با چند ساعت تاخیروارد فرودگاه بین المللی زاهدان می‌شود.