پرواز‌های چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه از فرودگاه بین المللی ارومیه
هموطنان عزیز می‌توانند پرواز‌های فرودگاه ارومیه را در روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه با مراجعه به این جدول پیگیری کنند.