پرونده زندانیان دوباره بررسی می‌شود/ دستگاه مدیریتی محابس باید انسان محور شوند


پرونده زندانیان دوباره بررسی می‌شود/ دستگاه مدیریتی محابس باید انسان محور شوند

محمداشرف غنی رئیس وستری کشور به زندانیان زندان پلچرخی وعده سپرده که پرونده/ دوسیه‌های آنان دوباره بررسی می‌شود تا عدالت تطبیق گردد.

به گزارش نویسنده وستر؛‌ آقای غنی، صبح امآنلاین چهارشنبه (۲۱ سنبله) سنگ‌ تهداب شفاخانه ۵۰ بستر زندان پل‌چرخی، ساختمان اداری و دادستان‌ها و بلاک جدید برای زندانیان را گذاشت.

سپس انجنیران و مسوولان مربوطه، در مورد این ساختمان‌ها معلومات داده، گفتند که ساختمان اداری و دادستان‌ها در دو طبقه اعمار می‌گردد و دارای ۲۴ اتاق می‌باشد. همچنان بلاک جدید زندانیان، دارای هشت بال و ۲۵۶ سلول بوده که گنجایش سه هزار زندانی را دارد و در آن سهولت‌های لازم در نظر گرفته شده است.

فرید حمیدی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه مسوولیت حکومتِ پاسخگو، رسیدگی به مشکلات تمام اتباع کشور است، گفت که در مطابقت به امکانات دولت، مشکلات زندانیان حل خواهد شد.

وی در مورد فرامین عفو و تخفیف رئیس‌وستر برای محبوسین و محجوزین معلومات داد و گفت که به مناسبت آنلاین جهانی معلم، شماری از معلمان زندانی که با شرایط فرمان برابر باشند از این فرمان مستفید می‌گردند.

حمیدی گفت که روی ترتیب یک طرزالعمل به خاطر رخصتی قانونی محبوسین، کار جریان دارد و قانون برای محبوسین صعب‌العلاج نیز تصویب شده و برای تشخیص مریضان متذکره، یک کمیته بررسی ایجاد گردیده است.

وی افزود که کار بالای اختصاص یک بودجه مناسب برای ریاست عمومی محابس نیز جریان دارد و دادستانی کل در تلاش است که به خاطر ملاقات اقارب محبوسین، سهولت‌های بیشتر را ایجاد کند. 

سپس ویس احمد برمک وزیر امور داخله صحبت نموده، گفت این وزارت مطابق برنامه اصلاحی چهارساله، روی ظرفیت مدیریتی و مسلکی محابس کار می‌کند و ساختمان محابس ۱۸ ولایت تکمیل شده، در ۵ ولایت کار بالای اعمار تعمیر محابس و همچنان کار تدارکاتی اعمار محبس ۵ ولایت دیگر در کمیسیون تدارکات ملی، جریان دارد.

وی اعمار شفاخانه، تعمیر اداری و بلاک جدید را یک اقدام خوب جهت ایجاد سهولت های بیشتر برای محبوسین و کارمندان زندان پلچرخی خواند.

وزیر داخله افزود که ۴۵ درصد محبوسین در کورس‌های سواد آموزی، کمپیوتر و زبان انگلیسی مصروف اند و ۴۰ درصد دیگر آن مصروف آموزش‌های حرفوی می‌باشند.

وی با اشاره به اینکه اصلاحات در ریاست عمومی محابس جریان دارد، گفت که ۲۸۰ تن از کارمندان مدیریت‌های محابس که در فساد دست داشتند، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده اند.

متعاقباً قاری ظفر به نمایندگی از زندانیان، خواست‌ها و مشکلات محبوسین را در عرصه‌های مختلف از جمله مشکلات صحی، تخفیف ۷۵ درصدی، تبدیلی شماری از زندانیان به محابس ولایات، تراکم زندانیان در اتاق‌ها و توجه در بخش تخفیف میعاد حبس، بیان نمود.

محمداشرف غنی نیز گفت که هدف از اعمار این تعمیرات، آوردن سهولت‌های بیشتر برای محبوسین می‌باشد. وی به محبوسین وعده سپرد که دوسیه‌های شان بررسی مجدد می‌شود تا عدالت تطبیق گردد.

آقای غنی افزود که در ساحه پل چرخی ۱۲۰۰ جریب زمین موجود است که به یک پارک بزرگ مبدل خواهد شد و همچنان یک منار هم جهت یادبود از تمام شهدا در اینجا اعمار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد که خواسته‌های شما مورد بررسی قرار می‌گیرد و در رابطه به زنان محبوس گفت که بالای دوسیه‌های آنان تجدید نظر کامل صورت می‌گیرد و برای رسیدگی به مشکلات زنان زندانی، توجه بیشتر ضرورت است.

وی در خصوص پیشنهاد انتقال شماری از زندانیان به ولایات، گفت که انتقال زندانیان به صورت شفاف و از طریق یک میکانیزم واضح صورت گیرد تا حق هیچ محبوسی ضایع نگردد.

محمد اشرف غنی گفت که قضایای محبوسین توسط یک هیات دوباره مورد بررسی قرار گیرد و در مورد زندانیانی که به اعدام محکوم شده اند، یک هیاتی زیر نظر استاد دانش، کار می‌کند.

وی اضافه کرد که فرامین عفو و تحفیف از سوی رئیس وستر سر وقت انجام خواهد شد و به وزیر داخله هدایت داد که ریاست‌ها و مدیریت‌های محابس از افراد غیر مسلکی تصفیه شود و هیچ کسی حق رشوه و باج گیری را ندارد.

محمداشرف غنی در اخیر تاکید کرد که دستگاه مدیریتی محابس باید انسان محور شوند و رفتار و برخورد انسانی با زندانیان صورت گیرد.

نویسنده وستر- کابل