پروژه احداث آزاد راه همدان به کرمانشاه و حمیل به زودی اجرایی می شود
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه گفت : پیمانکار پروژه احداث آزاد راه همدان به کرمانشاه و حمیل مشخص شده و به زودی روند اجرایی خود را آغاز خواهد کرد.