پس از دو هفته راه ولسوالی جوند بادغیس به روی مردم باز شد


پس از دو هفته راه ولسوالی جوند بادغیس به روی مردم باز شد

راه ولسوالی جوند بادغیس که طالبان از دو هفته پیش آن را به روی مردم بسته بودند، باز شد.

خانجان ظفر، عضو شورای ولایتی بادغیس به نویسنده وستر گفت: با تلاش موی سفیدان و بزرگان ولسوالی جوند، مسیر این ولسوالی که از دو هفته پیش توسط طالبان به روی مردم بسته شده بود، باز شد.

طالبان اخیر ۱۰ کیلومتر را در منطقه “گلچین” به روی مردم بسته بودند و ارتباط این ولسوالی با مرکز بادغیس قطع شده بود.

در این مدت مردم جوند با مشکلات زیادی رو به رو بودند.

به گفته آقای ظفر، بسیاری از بیمارانی که وضعیت وخیم داشتند به علت مسدود بودن راه، موفق نشدند به شهر قلعه نو بیایند و مجبور شدند به مراکز درمانی جوند مراجعه کنند.

او اشاره کرد که در این دو هفته دولت نتوانست برای بازکردن راه این ولسوالی اقدامی کند و در آخر پا در میانی بزرگان، منجر شد تا طالبان راه را به روی مردم بگشایند.

بیش از ۱۰ سال است که مسیر جوند به روی دولت و نیروهای امنیتی بسته است.

گروه طالبان ۴۰ کیلومتر از این مسیر را در کنترل خود دارند.

جوند بزرگترین ولسوالی بادغیس است که یک سوم خاک این ولایت را احاطه کرده است.

نویسنده وستر – ولایت بادغیس