پشت پرده مرگ ساموئل و پنهان کاری پلیس انگلیس
نامزد جی لوید ساموئل بازیکن فقید استقلال مطالبی را در پس از مرگ او در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است.