پلوسی: دموکرات‌ها به تحقیقات در زمینه دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادامه می‌دهند
رئیس اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا گفت به تحقیقات در زمینه دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ ادامه خواهیم داد.