پلیس دو تن را هنگام ورود به هرات دستگیر کرد


پلیس دو تن را هنگام ورود به هرات دستگیر کرد

دو تن به ظن انتقال مواد مخدر، نمبر پلیس و جواز سیر جعلی وسیله‌های نقلیه توسط پلیس هرات دستگیر شدند.

به گزارش نویسنده وستر، این دو تن از دورازۀ ورودی میر داوود دستگیر شدند.

سید احمد محمدی، سرپرست آمریت مطبوعات فرماندهی پلیس هرات گفته که این دو تن مواد مخدر و نمبرپلیت داشته‌اند.

او گفت: “افراد دستگیر شده باشندگان ولایت فراه می‌باشند که حین انتقال ۱۸ کیلوگرام چرس، یک کیلوگرام تریاک، ۱۶ جوره نمبر پلیت و ۱۳ جلد جوازسیر جعلی ذریعه یک عراده موتر ۳۰۳ زمانیکه قصد ورود به شهر هرات را داشتند، از سوی پلیس قوماندانی امنیه ولسوالی گذره و از دروازه ورودی میرداود بازداشت شدند.”

یک تن از مظنونان دستگیر شده راننده موتر مسافربری بوده است.

هرات به دلیل مرز مشترک با ایران مورد توجه قاچاقچیان مواد مخدر است.

یحیی فولادی – ولایت هرات