پل رایان:در پی سال‌ها غفلت ارتش ما به لحاظ آمادگی دچار بحران جدی شده است
پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در حساب توئیتری خود نوشت، در پی سال‌ها غفلت ارتش آمریکا به لحاظ آمادگی دچار بحران جدی شده است.