پولیس از یک رویداد تروریستی در کابل جلوگیری کرد


پولیس از یک رویداد تروریستی در کابل جلوگیری کرد

وزارت امور داخله می‌گوید که پولیس از انفجار یک ماین کنار جاده‌ای در ولسوالی ده‌سبز کابل جلوگیری کرده است.

به گزارش نویسنده وستر؛ در نیوزنامه وزارت امور داخله که امآنلاین یکشنبه (۱ میزان) به نشر رسیده آمده که این ترویستان این ماین کنار جاده را به هدف به خاک و خون کشیدن مردم بیگناه جاسازی کرده بودند.

نیوزنامه افزوده:”یک ماین بوشکه‌ای که توسط دهشت افگنان به هدف انجام حمله تروریستی در یک جاده در قریه تره خیل ولسوالی ده سبز کابل جاسازی شده بود، حوالی ساعت ۷:۳۰  صبح امآنلاین، توسط نیروهای پولیس ملی به موقع کشف و خنثی شد.”

وزارت امور داخله تاکید کرده که با کشف این ماین، از یک رویداد تروریستی که بیشترین آسیب آن به افراد ملکی می رسید، جلوگیری شد.

نویسنده وستر- کابل