پولیس فرانسه ده نفر را به ظن تلاش برای حمله به مسلمانان بازداشت کرد


پولیس فرانسه ده نفر را به ظن تلاش برای حمله به مسلمانان بازداشت کرد

پولیس فرانسه ده نفر را به ظن تلاش برای حمله به مسلمانان این کشور بازداشت کرده است.

به گزارش نویسنده وستر به نقل از بی بی سی؛‌ ۹ مرد و یک زن بازداشت شده‌اند و این افراد عضو گروه‌های راست افراطی هستند. سن این افراد بین ۳۲ تا ۶۹ اعلام شده است.

در میان بازداشت‌شدگان پولیس بازنشسته و سرباز ارتش دیده می‌شوند.این افراد شنبه پیش در عملیات پولیس فرانسه بازداشت شده‌اند.

یک منبع قضایی به نویسنده فرانسه گفته است این افراد به اقدام برای “ارتکاب عملیات مجرمانه تروریستی” متهم شده‌اند. به گفته این منبع، این افراد به دنبال اقدام تند و خشنی علیه مسلمانان بودند.

چند نفر دیگر هم به نقض قوانین تملک سلاح‌های گرم و در اختیار داشتن یا تولید قطعات انفجاری متهم شده‌اند.

پولیس افراد بازداشت شده را به یک گروه کمتر شناخته شده راست افراطی منتسب کرده است. این گروه از مردم فرانسه می‌خواهد با “مسلمانان بجنگنند” و از مسلمانان به عنوان “دشمن درونی” یاد می‌کند.

در عملیات پولیس فرانسه در پاریس، جزیره کرس و منطقه شرانت-ماریتیم، چندین قبضه تفنگ، تفنگ دستی و نارنجک دست‌ساز کشف شدند.

پولیس گفته است در این عملیات ۳۶  قبضه اسلحه و مقادیر قابل توجهی مهمات و مواد شیمیایی که از آن می‌توان برای ساخت بمب دستی استفاده کرد، کشف شده است.

فرانسه شش میلیون فرانسه دارد و اخیرا احساسات ضد اسلامی در این کشور شدت گرفته است.

نویسنده وستر- امور بین‌الملل